Газета "Україна молода" вперше побачила світ 4 липня 1991 року.

Засновник i видавець — ПП "Україна молода"

Редактор Михайло Дорошенко

С відоцтво про реєстрацію: КВ No 3386, видане Мiнiстерством iнформацiї України

Тираж газети: 90 751 прим.

Адреса редакції:
03047, Київ, пр. Перемоги, 50 (5 поверх)

Телефони:
для довідок: (044) 454-84-92
факс: (044) 454-84-92
відділ реалізації: (044) 454-84-41 sale@umoloda.kiev.ua
рекламне бюро: (044) 454-88-86

 

Телефони відділів:
політики: 454-88-36, 454-88-57 politika@umoloda.kiev.ua  lykhoviy@umoloda.kiev.ua
міжнародної політики: 454-88-25 svit@umoloda.kiev.ua
економіки: 454-86-39 eko@umoloda.kiev.ua
кореспондентської мережі й листів: 454-87-53
інформації: 454-85-76 novyny@umoloda.kiev.ua
культури: 454-87-96 culture@umoloda.kiev.ua
соціальних та молодіжних проблем; медицини: 454-85-99 marynat@umoloda.kiev.ua  med@umoloda.kiev.ua
спорту: 454-87-93 sport@umoloda.kiev.ua
освіти, науки: 454-87-96 osvita@umoloda.kiev.ua

 


Передплатний індекс: 01555; 60970

При використаннi наших публiкацiй посилання на "УМ" обов’язкове.
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.

Газета виходить щодня, крiм недiлi та понедiлка.
Газета друкується у видавництвах:
«Преса України» — в Києвi;
«Високий замок» — у Львовi
ВАТ «Херсонська міська друкарня» — у Херсоні

Газета зверстана в комп'ютерному центрі редакції "УМ" під керівництвом Олексія СОШНІКОВА.
тел.: 454-88-46